Szövegírás

Szöveg­írás (copy­writ­ing). Ez is egy kapc­solódó tevékenység, ami össze­függ mind a keresőop­ti­mal­izálás­sal, mind pedig a már oldalunkon járó láto­gatók poten­ciális vásár­lóvá kon­vertálásá­val.
A kereső­mar­ket­inggel foglalkozó cégek fela­data első­sor­ban azon erősségek és hátrányok felku­tatása, melyek segít­ségével hatékonyabbá tehető egy weboldal láthatósága a keresőkben.

Kulc­sszavak sűrűsége: Az egyik szem­pont a kere­sett szavak elő­for­dulásá­nak jellemzői weboldalunkon: milyen sűrűség­ben for­dul­nak elő, mi a weboldal mérete stb. Minél infor­matív­abb, a témához releváns tar­tal­mat fel­mu­tatni tudó oldal­ról van szó, annál előrébb kerül az a találati listákban.

Linkek: A második szem­pont más oldalak a keresőszavakat tar­tal­mazó oldalra mutató linkjeit használja az oldal fontosságá­nak és rel­e­van­ciájá­nak meghatározására.

HTML: A har­madik szem­pont pedig a weboldal felépítésének, pro­gramozásá­nak keresőbarát­sága. Ide tar­tozik a megfelelő HTML, XHTML, CSS szab­ványok betartása csakúgy, mint az oldal belső hivatkozási rend­sz­erének megfelelő kialakítása.

Szövegírásra a tartalmi és formai követelmények ismeretében tudunk árat mondani. Kérj ajánlatot itt!

 

 

FEL

Honlapunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy az Ön számára a legjobb böngészési élményt nyújtsa. A weboldal használatával Ön elfogadja jelen felhasználási cookie-kat.